Året er 2050

Hvordan energiplanlægger vi?

Målet er et fossilfrit energi- og transportsystem baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050. Projektet Energi på Tværs samler aktørerne i hovedstadsregionen og tager de første vigtige skridt frem mod en fælles energifremtid.

HovedstadsBORGMESTRe enige om banebrydende energisamarbejde

 

Borgmestrene i hovedstadsregionen gav ved et topmøde mandag hinanden håndslag på, at regionens energiforsyning fremover skal planlægges og udvikles i et forpligtende samarbejde. Helt nødvendigt, var de tilstedeværende enige om. Men let bliver det ikke, erkendte de.

 

Politisk temaaften

Målet er efterhånden velkendt: I 2050 skal energi- og transportsystemet være baseret 100 procent på vedvarende energi.
 
For at samle og koordinere på tværs af skel og kommunegrænser har projektet Energi på Tværs samlet forsyningsselskaber og forvaltninger til en temaaften den 24. november 2014 på Amager Ressourcecenter, ARC - og igen dagen efter på Fredensborg Rådhus, for de som var forhindret. Temaaftnerne var indledningen på de politiske temadiskussioner, der frem til marts 2015 skal finde sted i kommunerne om strategisk energiplanlægning.
 

animationsfilm om energi på tværs

Baggrunden for projektet Energi på Tværs præsenteres nu på en ny og anderledes måde – i form af en animationsfilm. Du kan se filmen her:
 

Strategisk energiplanlægning i hovedstadsregionen

Hovedstadsregionens fælles klimastrategi fra 2012 har som ambition, at energi- og transportsystemet skal være baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050. Vi står derfor over for en grundlæggende omstilling af energi- og transportsystemet, der blandt andet indebærer  politiske beslutninger om milliardstore investeringer i infrastrukturen. Eksempelvis skal alle store kraftvarmeværker i hovedstadsregionen udskiftes i perioden 2025-35. 
 
Omstillingen rummer både store udfordringer og store muligheder. Der er behov for at tænke langsigtet, og tværgående samarbejde er essentielt. Derfor er Region Hovedstaden, energiselskaber og de 29 kommuner i regionen gået sammen om at udvikle en fælles vision for en bæredygtig omstilling af energi- og transportsystemet i regionen. Dette samarbejde foregår gennem projektet Energi på Tværs, som ledes af Gate 21.

Tidslinje for Energi på Tværs

Tidslinjen for Energi på Tværs opridser projektets vigtigste milepæle i perioden fra marts 2014 frem til borgmestertopmødet i april 2015.

TILMELD dig Nyhedsbrevet på e-mail her

Seneste nyt

Efter status på projektet, en præsentation af Region Hovedstadens nye klimaplan og en workshop, er det afsluttende netværksgruppemøde i Energi på Tværs slut.

Læs mere

KL og Danske Regioner går i dialog med regeringen om fremtiden for den strategiske energiplanlægning, der kan forebygge lokal suboptimering og fremme elektrificering.

Læs mere

Tilmeld dig netværksdagen om Energi på Tværs resultater, energivisionen og et nyt fælles energisekretariat.

Læs mere

Gate 21 fortæller mere om processen og de foreløbige erfaringer med energivisionen i magasinet Energiforum Danmark

Læs mere

Flere nyheder

Kalender